Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20
$17

Privātuma politika

INFORMāCIJA par personas datu apstrādi

PRIVĀTUMA POLITIKA

 Lai uzzinātu, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, lūdzu, uzmanīgi izlasiet zemāk norādīto informāciju.

1. Iepērkoties www.husse.lv tīmekļa vietnē Jūs norādat savus personas datus, kuri ir nepieciešami pasūtījuma veikšanai: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
2. Veicot pasūtījumu www.husse.lv tīmekļa vietnē Jūs piekrītat lietošanas noteikumiem. Iepazīties ar lietošanas noteikumiem varat veicot pasūtījumu vai jebkurā citā laikā.
3. Mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru) pārvadātājam vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma veiksmīgai izpildei.
4. Tāpat, mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
5. Personas dati tiek uzglabāti 3 (trīs) gadus no Pircēja pēdējā pasūtījuma. Saņemot Pircēja rakstisku iesniegumu par datu dzēšanu, dati var tikt dzēsti ātrāk. Šajā gadījumā, lai veiktu jaunu pasūtījumu, Jums būs atkārtoti jāievada savi personas dati.

Jums jebkurā laikā ir tiesības:
1. Būt informētam par Jūsu personas datu uzglabāšanu un apstrādi. 
2. Iesniegt rakstisku pieprasījumu un iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādi, saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti, un kam tie tiek vai tika nodoti pēdējā gada laikā.
3. Lūgt labot vai dzēst savus personas dats, kā arī ierobežot savu datu apstrādi. 
4. Nepiekrist savu personas datu apstrādei. Diemžēl, šajā gadījumā nevarēsiet iegādāties preces un saņemt pakalpojumus.
5. Atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei (izmantot iespēju “būt aizmirstam”), ja uzskatāt, ka mums vairs nav tiesiska pamata to turpmākai apstrādei.
6. Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku pieprasījumu, nosūtot to uz e-pastu: info@edalis.lt.

Pieprasījumu apstrāde: 

1. Atbildi uz Jūsu saņemto pieprasījumu sniegsim ne vēlāk, kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Ja pieprasījumā norādītos datus sniegt nevarēsim, saņemsiet atbildi, kādēļ nevaram izpildīt Jūsu pieprasījumu.  
2. Atbilde uz pieprasījumu tiek sniegta rakstveidā. 

Informācija sagatavota pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/en/), ja uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai.

Drošība un sīkdatnes:

Mūsu pienākums ir nodrošināt Pircēja personas datu drošību. Ja tīmekļa vietnē nepieciešams ievadīt informāciju, saskaņā ar kuru tiek identificēts lietotājs, mēs garantējam, ka šo informāciju izmantosim tikai saskaņā ar privātuma politikas nosacījumiem.

VAIRĀK PAR SĪKDATNĒM

UZZINIET VAIRĀK PAR SĪKDATNĒM

www.husse.lv garantē lietotāja iesniegtās informācijas drošību.

 Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzam ņemt vērā, ka neesam atbildīgi par minēto tīmekļa lapu izmantoto privātuma politiku. Ja mūsu tīmekļa vietnē klikšķinat uz saites, lai nokļūtu citā tīmekļa vietnē, aicinām papildus izlasīt šīs vietnes privātuma politiku.

Sīkdatnes ir nelieli informācijas elementi, ko veido burti un tie ietver informāciju, kas saglabājas Jūsu datora pārlūkprogrammā vai mobilās ierīces cietajā diskā.

 Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, varētu piedāvāt Jūsu vajadzībām atbilstošu saturu un iespējas. Lietotājam ir izvēle piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai. Ja interneta pārlūkprogramma sīkdatnes izmanto automātiski, lietotājam ir iespējas mainīt savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēst esošās sīkdatnes.

Mūsu tīmekļa lapā izmantotās sīkdatnes vāc šādu informāciju par lietotāju: 

  • vārdu;
  • kontaktinformāciju, tai skaitā, e-pastu;
  • personas demogrāfiskos datus, piemēram, pasta indeksu.

Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj mums labāk izprast lietotāja vēlmes un uzlabot mūsu piedāvātos pakalpojumus:

Lietotāja sniegto informāciju mēs varam izmantot mūsu tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai.
Lietotāja sniegto informāciju mēs varam izmantot uzņēmuma iekšējām vajadzībām (statistiskai analīzei).